Monitoring podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. Raport z działalności za 2016 r.

2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z VII edycji badania kondycji małopolskim podmiotów ekonomii społecznej. Analiza obejmuje następujące aspekty: 1. Charakterystyka badanych PES 2. Działalność społeczna PES (działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz społeczności lokalnej) 3. Współpraca PES z otoczeniem biznesowym, sektorem publicznym, innymi PES 4. Zasoby ludzkie w badanych PES (struktura zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki, wpływ członków i pracowników na decyzje w organizacji) 5. Działalność ek

Pobierz raport - raport PS 2017.pdf

Monitoring kondycji podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce w 2017 r.

2017

W 2017 roku, już po raz ósmy zrealizowane zostało badanie diagnozujące kondycję podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. Wyniki badania, jak co roku, przedstawione zostały w podziale na pięć rozdziałów. W pierwszej części raportu opisane zostały podstawowe charakterystyki podmiotów ekonomii społecznej z regionu, w podziale ze względu na formy prawne. Druga część opisu poświęcona jest wynikom dotyczącym kluczowej sfery aktywności tych organizacji, a mianowicie działalności społecznej. Daje to wgląd w specyfikę działań prowadzonych na rzecz

Pobierz raport - raport PES za 2017.pdf

Monitoring kondycji podmiotów ekonomii społecznej w 2015 r.

2015

Pobierz raport - Monitoring kondycji PS 2015.pdf

Monitoring kondycji Przedsiębiorstw Społecznych w 2014 roku

2014

Pobierz raport - Raport PES 2014_V edycja.pdf

Monitoring kondycji Przedsiębiorstw Społecznych w 2013 roku

2013

Pobierz raport - finał_monitoring PES 2013.pdf

Monitoring kondycji Przedsiębiorstw Społecznych w 2012 roku

2012

Pobierz raport - monitoring PES_FINAL.pdf

Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce w 2018r

2018

W 2019 roku, już po raz dziewiąty zrealizowane zostało badanie diagnozujące kondycję podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce, tym razem za rok 2018. W obecnej edycji po raz pierwszy równolegle przeprowadzone zostało badanie przedsiębiorstw społecznych (PS) w Małopolsce (posiadających tzw. „status PS” zweryfikowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pozwoliło to na zaprezentowanie specyfiki PS na tle pozostałych podmiotów ES (zwłaszcza w zakresie zasobów ludzkich i prowadzonej działalności ekonomicznej). Wyniki badania przedstawione

Pobierz raport - Raport PES i PS_2018.pdf

Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni socjalnych w Małopolsce,

2019

W 2020 r. już po raz dziesiąty zostało zrealizowane badanie małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, tym razem skoncentrowane na organizacjach mających status przedsiębiorstwa społecznego oraz spółdzielniach socjalnych. Wyniki badania przedstawione zostały w podziale na cztery rozdziały: 1) podstawowe charakterystyki badanych podmiotów, 2) działalność społeczna i współpraca z otoczeniem, 3) zasoby ludzkie w badanych organizacjach – statystyki dotyczące liczby pracowników, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rotacji miejsc pr

Pobierz raport - Monitoring PS za 2019.pdf