Monitoring kondycji podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym. Raport z badań za 2016 r.

2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z I edycji badania kondycji małopolskim podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ i ZAZ). Jego celem jest diagnoza kondycji oraz potrzeb podmiotów reintegracyjnych w szerszym kontekście funkcjonowania systemu integracji i aktywizacji zawodowej w woj. małopolskim. Analiza obejmuje następujące aspekty: 1. Charakterystyka małopolskich podmiotów reintegracyjnych R 2. Działalność statutowa 3. Współpraca z otoczeniem 4. Zasoby ludzkie 5. Działalność ekonomiczna. Przeprowadzen

Pobierz raport - raport_pesr_2016_pelny.pdf

Monitoring kondycji podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym. Raport z badań za 2017 r.

2017

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z II edycji badania małopolskim podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Analiza obejmuje następujące aspekty: 1. Charakterystyka badanych PESR 2. Działalność statutowa PESR 3. Współpraca PESR z otoczeniem 4. Zasoby ludzkie w badanych PESR 5. Działalność ekonomiczna. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie raportu zostało wykonane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”, który realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020.

Pobierz raport - raport_pesr_2017_pelny.pdf

Monitoring kondycji podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym. Raport z badań za 2018 r.

2018

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z III edycji badania małopolskim podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ ZAZ) . Analiza obejmuje następujące aspekty: 1. Charakterystyka jednostek reintegracyjnych w woj. małopolskim 2. Działalność statutowa 3. Współpraca z otoczeniem 4. Zasoby ludzkie 5. Działalność ekonomiczna. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie raportu zostało wykonane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II” który realizowany jest w ramach RPO WM 2014-20

Pobierz raport - raport_pesr_2018_ost.pdf

Monitoring kondycji jednostek reintegracyjnych, ZPCh oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych. Raport z badania za 2019 r.

2019

Niniejszy raport jest elementem diagnozy kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim za rok 2019 w części dotyczącej jednostek reintegracyjnych oraz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów i niewidomych . Celem ogólnym badania było zapewnienie empirycznych danych dla diagnozy kondycji podmiotów ekonomii solidarnej z wyłączeniem spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w obszarach działalności statutowej (społecznej), ekonomicznej, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy z otoczeniem, w tym z samorząde

Pobierz raport - raport_pesr_zpch_sin_2019.pdf