Monitoring współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce. Raport z działalności w 2016 r.

2016

Zapraszamy do zapoznania się badaniem jednostek samorządów terytorialnych na poziomie gmin i powiatów z terenu Małopolski. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech rozdziałach. Pierwszy – najbardziej obszerny – koncentruje się na charakterystyce współpracy z PES. Opisane zostały w nim zagadnienia dotyczące m.in. typów podmiotów, z którymi współpraca jest nawiązywana, obszarów, w których ma miejsce, jej form czy zadowolenia z efektów podejmowanych działań. Drugi rozdział dotyczy strategicznych działań w ramach organów samorządowych, takich

Pobierz raport - raport JST 2017.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Raport z działalności w 2015 r.

2015

Pobierz raport - raport JST 2015.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Raport z działalności w 2014 r.

2014

Pobierz raport - JST_raport 2014.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Raport z działalności w 2013 r.

2013

Pobierz raport - 2013 JST raport.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Raport z działalności w 2012r.

2012

Pobierz raport - Współpraca JST z PES_2012.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Raport z działalności w 2017 r.

2017

W I kwartale 2018 roku już po raz szósty rozpoczęto badanie diagnozujące poziom współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce. Badaniem objęto wszystkie jednostki samorządów terytorialnych na poziomie gmin i powiatów z terenu Małopolski. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech rozdziałach. Pierwszy – najbardziej obszerny – koncentruje się na charakterystyce współpracy z PES. Drugi rozdział dotyczy strategicznych działań w ramach organów samorządowych, takich jak opracowywanie planów współpra

Pobierz raport - raport JST za 2017.pdf

Monitoring współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w 2018 r. Raport z badań.

2018

W I kwartale 2019 roku po raz siódmy zrealizowano badanie diagnozujące poziom współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Badaniem objęto wszystkie jednostki samorządów terytorialnych z terenu Małopolski. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech rozdziałach: charakterystyka współpracy z PES, ekonomia społeczna w dokumentach samorządowych, narzędzia aktywizacji mieszkańców i klauzule społeczne.

Pobierz raport - raport JST za 2018 r._ost.pdf

Monitoring współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce w 2019 r. Raport z badań.

2019

W I kwartale 2020 roku po raz osmy zrealizowano badanie diagnozujące poziom współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Badaniem objęto wszystkie jednostki samorządów terytorialnych z terenu Małopolski. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech rozdziałach: charakterystyka współpracy z PES, ekonomia społeczna w dokumentach samorządowych, narzędzia aktywizacji mieszkańców i klauzule społeczne. Zapraszamy do lektury.

Pobierz raport - Raport JST 2019.pdf